top of page

Vi har lang erfaring med outsourcing, vikartjenester og administrasjon. Vi kan bistå med hele eller deler av den økonomiske administrasjonen din.

Du bestemmer selv om vi sitter hos deg, eller om jobben skal utføres fra Frisikt sine kontorer. Uansett skal du få optimal utnyttelse av hele Frisikt sin kapasitet og kompetanse.

Bemanning

Trenger du litt ekstra hjelp?

Vi tilbyr:
Komplett økonomiadministrasjon

Lønns- og personaladministrasjon

Controllerfunksjon

Vikarutleie

Aktuelt

bottom of page