top of page

Aktuelle støtteordninger Covid-19

Vi går inn i 2022 med en pandemi som fortsatt påvirker oss.

For de selskapene som har økte kostnader eller opplever omsetningsnedgang, så finnes det nasjonale og kommunale ordninger som kan være aktuelle.


Som følge av økt smittetrykk i desember gjeninnførte regjeringen flere støtteordninger som har vært under pandemien, samt en ny lønnsstøtteordning. Nedenfor følger kortfattet info om noen av ordningene som kan være aktuelle for nettopp deg og din bedrift.


- Ny lønnsstøtteordning kan være aktuell for selskaper som direkte eller indirekte er berørt av nasjonale lovpålagte smittevernregler i perioden desember og januar. Lønnsstøtteordningen kan gi kompensasjon for lønnskostnad tilnærmet lik omsetningsnedgangen i perioden, maks 40 000 kr pr arbeidstaker. Ordningen åpner for søknader fra 15.februar 2021.


- Nasjonal kompensasjonsordning for november og desember publiseres i løpet av januar. Ordningen tar sikte på å avhjelpe bedrifter med støtte til dekning av faste kostnader (lønnskostnader er ikke vurdert som fast kostnad). Alle kriteriene for ordningen er ikke bestemt, men kravet til omsetningsnedgang forventes å bli 30% nedgang sammenlignet mot samme periode i 2019. Det settes også begrensninger til at selskapet må ha underskudd. Oppdatering kommer løpende.


- Refusjon av omsorgsdager for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som er påvirket av Covid-19, enten som følge av sykdom eller karantene på seg selv eller barna, slik at utførelse av arbeid ikke er gjennomførbart. Refusjon er for desember og januar, og man kan få refusjon fra og med dag 6, til og med dag 16, det vil si arbeidsgiverperioden. Søknadsportalen er åpen på NAV, og vi kan bistå deg med å søke. Besøk evt NAV sine sider og les mer om ordningen https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger


- Kommunale kompensasjonsordninger kommer fortløpende. Vi følger med og oppdaterer de av dere som er kunder i aktuelle kommuner. Først ut er Gjøvik kommune som lyser ut midler til servering, overnatting og reiselivsbransjen som er påvirket av pandemien i desember. Kravet er enten omsetningsnedgang eller økte kostnader til smitteverntiltak.

Søknadsfristen er allerede 16.januar i Gjøvik kommune


Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker bistand til å kartlegge om overnevnte ordninger er aktuelt for ditt selskap,


Kontakt oss på post@frisikt.no


Comments


bottom of page