top of page

Bærekraft og samfunnsansvar – gjelder det oss?

Oppdatert: 27. mar. 2023

Synes du bærekraft er litt vanskelig å få tak på og hva betyr det egentlig? Er du usikker på hvordan det påvirker din bedrift? Eller har du planer om å sette i gang med arbeidet, men vet ikke helt hvor du skal begynne?


For mange er bærekraft noe man har hørt om, men ikke helt forholdt seg til. Klima og miljø får mest fokus i mediebildet, men det er greit å vite at det også har en økonomisk og en sosial dimensjon. For eksempel er den nye Åpenhetsloven en del av virkemidlene som skal bedre den sosiale bærekraften, og skal sørge for å fremme virksomheters respekt for generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Likevel er det liten tvil om at miljødimensjonen og klimaendringene er kritisk, og noe vi må forholde oss til – også her i Norge. Per i dag bruker vi mennesker nesten dobbelt så mye ressurser sammenlignet med det naturen klarer å regenerere. Oversatt til økonomi, så kan vi si at vi lever på kreditt og at det nå er tid for å tilbakebetale.


Noe lovverk som regulerer bærekraftige aktiviteter har allerede tredd i kraft og mer er på trappene. Selv om ikke alle selskap vil være direkte underlagt lovverket selv, vil etterspørsel etter data forplante seg nedover i verdikjedene. SMB-bedrifter som ikke kan rapportere på det som etterspørres, kan risikere å tape anbud, miste kunder eller få dårligere finansieringsvilkår.


Ønsker du vite mer om hvordan dette påvirker din bedrift og hva du kan gjøre, står vår rådgivningsavdeling klar til å bistå.

Kontakt oss på radgivning@frisikt.no.Kjersti Beck Bjørnback, rådgiver bærekraft.

Comments


bottom of page