top of page

CoPro Live AS blir en del av Frisikt-konsernet

Vi er glade for å informere om at CoPro Live AS ble 1.juli en del av Frisikt konsernet. Copro Live AS er et lite norsk IT-selskap som leverer digitale kvalitetssikringssystemer, herunder systemstøtte for virksomhetsstyring / internkontroll / ledelsessystemer med støtte for forbedringsarbeid, rutiner, HMS, sikker jobb analyse (SJA), risikohåndtering, revisjoner og sertifiseringer for større bedrifter og internkontroll for små og mindre bedrifter inkl. støtte for HMS arbeid for ledelse, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. ​

 

CoPro Live har mer enn 20 store selskaper som kunder, slik som Securitas, Firesafe og Diplom-is, og har 17.000 brukere.


"Vi er godt fornøyde med å bli en del av Frisikt konsernet. Deres kompetanse og tjenesteportefølje vil komplementere CoPro QMS, og gir Copro Live muskler for å sikre den ønskede utviklingen. Vi mener også at det er store muligheter for kryss-salg til våre respektive kunder og ser frem til å tilby nye løsninger. Sammen kan vi nå tilby et enda mer omfattende og komplementært tjenestetilbud som gjør oss til kundenes foretrukne leverandør", sier partner i CoPro, Erik Bakken.


Frisikt sin konsernsjef, Øystein Snuggerud, uttrykker entusiasme over samarbeidet: “CoPro Live AS vil med sin kultur og produkter styrke Frisikt sin konkurransekraft. Deres spesialisering innen kvalitetsstyring og risikoanalyse er anerkjent og etterspurt også fra våre eksisterende kunder. Det betyr at vi nå kan tilby et enda mer omfattende og komplementært tjenestetilbud, og dermed styrke vår posisjon som den foretrukne partneren til små og mellomstore bedrifter»”



Velkommen til Frisikt, vi gleder oss til tiden fremover!


Erik Bakken og Harald Etnestad i CoPro Live.

Comments


bottom of page