top of page

Det rimeligste i lengden er riktig løsning

Vi i Frisikt skal være din forretningspartner og er opptatt av å hjelpe deg og din bedrift med å tilrettelegge for vekst, utvikling og lønnsomhet. Vi har nå utvidet tjenestetilbudet vårt innenfor spesialrådgivning.


Bjørn Torger er vår nyansatte seniorrådgiver innen forsikring, pensjon og finansiering.


Har du riktig forsikring i din bedrift? Bjørn Torger kan hjelpe deg med å nøytralt og objektivt evaluere dine forsikringsbehov og finne riktig type forsikringsløsning for din situasjon. Sammen finner vi riktig løsning for din bedrift.


Har du et forhold til selskapets pensjonsordning? Bjørn Torger kan hjelpe deg med å vurdere selskapets eksisterende ordning, foreslå endringer og bistå dine ansatte med eventuelle spørsmål.


Har din bedrift rett finansiering og nødvendige garantier på plass? Det er viktig i krevende tider å sikre god likviditet i din virksomhet og det er god lønnsomhet i å gjøre riktige valg. Sammen med Bjørn Torger kan dere finne de riktige løsningene som sikrer at din bedrift er riktig og optimalt finansiert.


Som Bjørn Torger sier, «det rimeligste i lengden er riktig løsning».


Ønsker du at Bjørn Torger skal ta kontakt med deg?Bjørn Torger Aulstad

Seniorrådgiver, forsikring, finansiering og pensjon

418 12 227

留言


bottom of page