top of page

En kort innføring i bærekraftsrapportering

Oppdatert: 18. apr.

Det kommer stadig strengere reguleringer for næringslivet med tanke på bærekraft og rapportering. EU sitt direktiv for bærekraftsrapportering (CSRD) implementeres og utvides fortløpende i Norge. I tillegg tyder alt på at det også i reglementet for offentlige anskaffelser vil bli skjerpede krav fra nyttår.

For mange er den største bøygen når det gjelder bærekraftsrapportering å komme i gang.


«Hvor i all verden skal vi starte? Og hvordan og hvorfor?»


Det finnes ingen fasit eller én riktig måte å gjøre dette på, men det finnes mange muligheter og noen anbefalte steg i prosessen.


Dobbel vesentlighetsanalyse

En vesentlighetsanalyse er utgangspunktet for de fleste bærekraftsrapporteringsstandarder – enten det gjelder store, internasjonale selskaper, eller små- og mellomstore bedrifter. En vesentlighetsanalyse identifiserer hvilke forhold og problemstillinger som er relevante og unike for hver enkelt organisasjon. En dobbel vesentlighetsanalyse får frem selskapets påvirkning på miljø og samfunn, i tillegg til hvordan ulike bærekraftsforhold påvirker selskapets muligheter og risiko sett opp mot verdiskapning.


Hvorfor?

Ved å kartlegge slik påvirkning vil man enklere kunne avgrense og prioritere arbeidet videre.

Ved å ta hensyn til selskapets ulike interessentgrupper, vil man kunne rangere og bedre forstå hvilke påvirkninger som er mest vesentlige for selskapet.


Rapportering

Ved å utarbeide en bærekraftsrapport vil du få etablert en baseline – et utgangspunkt – for hvor selskapet står i dag, sett ut fra en rekke bærekraftsparametere. Disse tallene danner et godt grunnlag for å sette konkrete mål og knytte relevante tiltak opp mot målene. I tillegg vil man enkelt kunne levere informasjon som etterspørres fra kunder, finansinstitusjoner og andre samarbeidspartnere.


«Selv om lovverket per i dag kanskje ikke treffer deg og ditt selskap direkte, kan du likevel bli nødt til å rapportere om du befinner deg i verdikjeden til noen som er rapporteringspliktige.»


Det finnes en rekke rapporteringsstandarder på området, med litt ulike målgrupper. (klikkbare lenker nedenfor)


Dette er verdens mest brukte og et komplett rammeverk for bærekraftsrapportering. Retningslinjene som etter hvert implementeres fra EU bygger i stor grad på denne, så om du er et større selskap anbefales denne. Det er et omfattende rammeverk og det kan være utfordrende og tidkrevende å få til full etterlevelse.


Dette rammeverket er laget gjennom et nordisk samarbeid, og er tilpasset små- og mellomstore bedrifter. Det er overkommelig og likevel omfattende nok for de aller fleste norske selskaper. Det følger med gode veiledere og maler for rapportering og presentasjon.


I tillegg finnes det flere andre gode kilder til både informasjon og rapportering:


Så da er det bare å sette i gang!


Trenger du hjelp for å komme i gang eller noen til å lede dere gjennom hele prosessen, så ta kontakt med Frisikt Rådgivning!

Comments


bottom of page