top of page

En kort innføring i bærekraftsrapportering

Det kommer stadig strengere reguleringer for næringslivet med tanke på bærekraft og rapportering. EU sitt direktiv for bærekraftsrapportering (CSRD) implementeres og utvides fortløpende i Norge. I tillegg tyder alt på at det også i reglementet for offentlige anskaffelser vil bli skjerpede krav fra nyttår.

For mange er den største bøygen når det gjelder bærekraftsrapportering å komme i gang.


«Hvor i all verden skal vi starte? Og hvordan og hvorfor?»


Det finnes ingen fasit eller én riktig måte å gjøre dette på, men det finnes mange muligheter og noen anbefalte steg i prosessen.


Dobbel vesentlighetsanalyse

En vesentlighetsanalyse er utgangspunktet for de fleste bærekraftsrapporteringsstandarder – enten det gjelder store, internasjonale selskaper, eller små- og mellomstore bedrifter. En vesentlighetsanalyse identifiserer hvilke forhold og problemstillinger som er relevante og unike for hver enkelt organisasjon. En dobbel vesentlighetsanalyse får frem selskapets påvirkning på miljø og samfunn, i tillegg til hvordan ulike bærekraftsforhold påvirker selskapets muligheter og risiko sett opp mot verdiskapning.


Hvorfor?

Ved å kartlegge slik påvirkning vil man enklere kunne avgrense og prioritere arbeidet videre.

Ved å ta hensyn til selskapets ulike interessentgrupper, vil man kunne rangere og bedre forstå hvilke påvirkninger som er mest vesentlige for selskapet.


Rapportering

Ved å utarbeide en bærekraftsrapport vil du få etablert en baseline – et utgangspunkt – for hvor selskapet står i dag, sett ut fra en rekke bærekraftsparametere. Disse tallene danner et godt grunnlag for å sette konkrete mål og knytte relevante tiltak opp mot målene. I tillegg vil man enkelt kunne levere informasjon som etterspørres fra kunder, finansinstitusjoner og andre samarbeidspartnere.


«Selv om lovverket per i dag kanskje ikke treffer deg og ditt selskap direkte, kan du likevel bli nødt til å rapportere om du befinner deg i verdikjeden til noen som er rapporteringspliktige.»


Det finnes en rekke rapporteringsstandarder på området, med litt ulike målgrupper. (klikkbare lenker nedenfor)


GRI – Global Reporting Initiativ

Dette er verdens mest brukte og et komplett rammeverk for bærekraftsrapportering. Retningslinjene som etter hvert implementeres fra EU bygger i stor grad på denne, så om du er et større selskap anbefales denne. Det er et omfattende rammeverk og det kan være utfordrende og tidkrevende å få til full etterlevelse.


NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard

Dette rammeverket er laget gjennom et nordisk samarbeid, og er tilpasset små- og mellomstore bedrifter. Det er overkommelig og likevel omfattende nok for de aller fleste norske selskaper. Det følger med gode veiledere og maler for rapportering og presentasjon.


I tillegg finnes det flere andre gode kilder til både informasjon og rapportering:

- FNs bærekraftsmål

- CSRD EUs bærekraftsdirektiv

- Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

- TCFD – Rapportering på klimarelaterte muligheter og risiko


Så da er det bare å sette i gang!


Trenger du hjelp for å komme i gang eller noen til å lede dere gjennom hele prosessen, så ta kontakt med Frisikt Rådgivning!Kjersti Beck Bjørnback

Rådgiver bærekraft og samfunnsansvar

radgivning@frisikt.no eller kjerstib@frisikt.no

bottom of page