top of page

Frisikt søker engasjert regionssjefFrisikt konsernet er i stadig utvikling og vekst. For å kunne styrke oss og teamene våre på Gjøvik, Raufoss, Dokka og Biri ytterligere, ønsker vi å ansette en ny kollega som vil ha det overordnede ansvaret for denne regionen. Stillingen som regionssjef er nyopprettet og skal rapportere direkte til daglig leder. Arbeidssted vil i hovedsak være på kontoret vårt på Gjøvik.


Vedkommende vi ønsker å ansette, bør ha noe yrkeserfaring innenfor regnskap/økonomi - gjerne erfaring fra regnskapskontor, men dette er ikke et krav. I regionen vedkommende skal lede, er det pr i dag ansatt 45 erfarne og svært kompetente medarbeidere, alle med lang erfaring fra bransjen og med tilhørende kundeportefølje. Foruten faglig kompetanse, vil vi se etter deg som innehar gode lederegenskaper, at du er en lagbygger som evner å kommunisere godt med både medarbeidere og ledelse. Frisikt AS sine kjerneverdier er solid, helhjerta og kunnskapsrik – de verdiene ønsker vi at den vi ansetter også kan identifisere seg med.


Dine hovedarbeidsområder:

 • Bidra til at regionen du har ansvaret for blir den foretrukne forretningspartner for nåværende og nye kunder innenfor det totale tjenestespektret vårt

 • Ha det overordnede ansvaret for oppfølging av den til enhver tid eksisterende kundeporteføljen

 • Bidra til at alle i regionen har kunden i fokus, overholder frister, leverer effektivt og med kvalitet

 • Personalansvar for fire teamledere

 • Resultatansvar

 • Holde deg oppdatert på gjeldende lover og regler og sørge for at disse er innarbeidet og etterleves

 • Rapportering og relevante rutineoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederskap

 • God forretningsforståelse og kundefokus

 • Nettverk og kunnskap gjerne fra regnskaps- og finansbransjen

 • Generell god forståelse og interesse for økonomi, tall og analyse

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Inkluderende, forutsigbar og samlende

 • Lagbygger som er god til å kommunisere og som motiverer til samhandling og resultater

 • Tilstedeværende og synlig, målrettet og løsningsorientert

 • Fleksibel, selvstendig og evner å snu deg raskt når omgivelsene krever det

 • Nysgjerrig, opptatt av team-prosesser og stadig på søken etter læring og forbedringer

Vi kan tilby deg:

 • Et dynamisk og godt arbeidsmiljø

 • Utfordrende arbeidsoppgaver

 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger

 • Utviklingsmuligheter innenfor konsernet

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen kan du ta kontakt med: Direktør Terje Torsæter på telefon: 911 59 599 eller HR- og rekrutteringsansvarlig i Frisikt Karriere AS v/ Randi N. Stensby på tlf.: 917 48 306 Din henvendelse til oss vil så klart bli behandlet konfidensielt.


bottom of page