top of page

Hjelp til å øke verdien av pensjonen med mange tusen kroner?

Oppdatert: 30. jun. 2022

Ola Siegel er rådgiver hos Frisikt. Han er en av de som har god innsikt i hvordan du kan spare flere tusen ekstra i pensjon:

Ola Siegel, regnskapsfører og rådgiver

- De aller fleste av oss har et ubevisst og likegyldig forhold til hvordan innskuddspensjonen som arbeidsgiver sparer til oss er plassert. Spareprofilen på den pensjonsordningen du har er det som avgjør hva slag avkastning du vil kunne oppnå med dine pensjonspenger. Undersøkelser viser at bare tre av ti nordmenn har tatt et aktivt valg på sin egen pensjonsbeholdning.Et raskt tips kan spare deg flere tusen

Det er vanlig å kunne velge mellom ulike profiler med rentedel og aksjedel. Hvis du er ung, bør aksjeandelen være høy. Om du nærmer deg pensjonsalder, så bør du normalt nedjustere aksjeandelen i din profil.

Tenk smart tidlig og gi deg selv mer spillerom når du når pensjonsalder!

Hvis du er i tvil, ta kontakt med vår rådgiveravdeling i Frisikt og vi vil kunne bistå deg med de rette valgene.bottom of page