top of page

Operativ teamleder med mye engasjement søkes til kontoret vårt på Elverum


Frisikt konsernet er i stadig utvikling og vekst. Vi skal nå ansette en operativ teamleder for kontoret vårt på Elverum som kan bistå og lede et team i en spennende hverdag. Som teamleder vil oppleve høy grad av selvbestemmelse og kontroll over arbeidshverdagen, fleksibel arbeidstid og øvrige konkurransedyktige betingelser. Vedkommende vi ønsker å ansette, bør ha noe yrkeserfaring innenfor regnskap/økonomi og gjerne også være statsautorisert. Avdelingen på Elverum har en interessant og økende kundeportefølje fordelt på kunder innenfor forretnings- og landbrukregnskap. Foruten faglig kompetanse, ser vi etter deg som innehar gode lederegenskaper og at du er en lag- og relasjonsbygger som evner å kommunisere godt med både kunder, ansatte og ledelse. Vårt ønske er at vår kommende teamleder også kan være med å øke antall kunder på avdelingen. Det vil blant annet bety å være med på de ulike næringstreff og kundeaktiviteter som skjer i området hos oss foruten å bygge på eget nettverk og relasjoner. Frisikt AS sine kjerneverdier er solid, helhjerta og kunnskapsrik – de verdiene ønsker vi at den vi ansetter også kan identifisere seg med. Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Lede og støtte eget team mot et oppgitt mål utarbeidet i samarbeid med regionleder

 • Jobbe sammen med teamet for å nå oppgitte og avtalte mål

 • Resultatansvar for avdelingen

 • Fordeling av kunder og arbeidsoppgaver

 • Fakturering

 • Bidra til at teamet har kunden i fokus og at kundene opplever Frisikt AS som en god og fremoverlent forretningspartner

 • Sørge for at avdelingen overholder frister og leverer kvalitet på utført arbeide og opprettholder krav til effektivitet

 • Ha det overordnede ansvaret for at teamet holder seg oppdatert med hensyn til lover og regler

 • Gjennomføre kvalitetskontroller av utført arbeid og rutiner gitt av fagansvarlig i selskapet

 • Skape nye og opprettholde gode kunderelasjoner

 • Rapportering til regionleder

 • Tilstedeværelse på ulike nærings- og kundetreff sammen med blant annet regionleder

Din kompetanse:

 • Noe arbeidserfaring innenfor personalledelse vil være en klar fordel

 • God regnskapsfaglig forståelse

 • Erfaring som regnskapsfører fra tidligere er et pluss

 • Du har utdannelse innenfor relevante fag, gjerne er du også statsautorisert regnskapsfører

Personlige egenskaper:

 • Du er en lyttende og imøtekommende lagbygger med godt og jevnt humør

 • Du arbeider målrettet, er kvalitetsbevisst, løsningsorientert og har stor gjennomføringsevne

 • Du er nysgjerrig og er stadig på søken etter ny læring og forbedring

 • Du trives med å skape og opprettholde gode relasjoner

 • Du arbeider strukturert, er fleksibel og evner å snu deg raskt når omgivelsene krever det

Vi kan tilby deg:

 • Et godt sosialt og dynamisk arbeidsmiljø bestående av et erfarent og kompetent team

 • Fleksibel arbeidstid

 • Høy grad av selvbestemmelse og kontroll over egen arbeidshverdag

 • Utfordrende arbeidsoppgaver

 • Mulighet for personlig utvikling i et raskt voksende konsern

 • Konkurransedyktige betingelser


Dersom dette kan være noe for deg, imøteser vi snarlig din søknad.

Skulle du ha spørsmål til stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Frisikt Karriere AS v/ HR- og rekrutteringsansvarlig Randi N. Stensby på tlf.: 917 48 306

Din henvendelse behandles konfidensielt her hos oss.


bottom of page