top of page

Strømstøtteordningen for jordbruket er klar!

Oppdatert: 30. jun. 2022

Strømstøtteordningen for jordbruket er nå klar.

For å være med på første utbetalingsrunde, må registreringen skje innen 17.februar(!).


Har du spørsmål om ordningen så ta kontakt med din kontaktperson hos oss i Frisikt.

For evt andre som ønsker bistand, kontakt oss på post@frisikt.no.


Les gjerne mer om ordningen her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/stotte-for-ekstraordinaere-utgifter-til-elektrisk-kraft-for-jordbruks-og-veksthusnaeringen


bottom of page