top of page

VI HJELPER DEG Å SVARE!

Oppdatert: 18. apr.

Vi i Frisikt har over tid kartlagt leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med Åpenhetsloven. Vi har gjort dette arbeidet både i eget konsern og i samarbeid med og for kunder. Dette kan være et omfattende arbeid, særlig om man har mange ulike underleverandører. Det kreves derfor god dialog med disse.


Som en refleksjon fra dette arbeidet, så ser vi at enkelte, særlig små og mellomstore, bedrifter unnlater å svare på våre henvendelser. Det kan være flere årsaker til dette, men vi opplever at en del ikke føler de har kapasitet eller vet hva eller hvordan de skal svare. Ettersom det kun er store selskaper som er lovpålagt å besvare slike henvendelser, antar vi og at det er en del som ikke føler de trenger forholde seg til det. Ved å unnlate å svare, risikerer man likevel store konsekvenser, som for eksempel at kundene reduserer eller avslutter samarbeidet helt. Store selskaper plikter å kartlegge i sin egen leverandørkjede hvor og hvordan varer og tjenester de kjøper har blitt produsert, av hvem og under hvilke arbeidsforhold. Hvis en leverandør ikke besvarer slike henvendelser tilstrekkelig, kan det være at større selskaper ikke tør stole på at det produseres etisk forsvarlig, og ser seg nødt til å bytte leverandør.


Åpenhetsloven har som hovedmål å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og det er dette man må skaffe seg oversikt over. For de som ikke jobber med dette i det vanlige, så kan det være utfordrende å vite hvor man skal begynne. Vår rådgiver Kjersti Beck Bjørnback kan bistå deg og ditt selskap dersom du mottar slike eller andre henvendelser knyttet til bærekraft.


Ta kontakt med Frisikt Rådgivning på radgivning@frisikt.no





Ønsker du vite mer om hvordan dette påvirker din bedrift og hva du kan gjøre, står vår rådgivningsavdeling klar til å bistå.


Kontakt oss på radgivning@frisikt.no.



Comments


bottom of page