top of page

Viktig frist nærmer seg!

Høsten har kommet, og det betyr at det er noen viktige datoer dere bør merke dere for enkelte selskapsendringer i 2023.

Frist for sletting av selskaper: Dersom du vurderer å slette et AS, DA eller ANS, må selskapet meldes til opphør og meldingen må være mottatt i Foretaksregisteret senest 9. oktober. Melding om opphør er første steg i en sletteprosess for overnevnte selskapsformer. Nye krav til innsendelse av skattemelding og årsregnskap kan gi økte kostnader for mindre selskaper. Det meste har man kanskje løst på egenhånd, direkte i Altinn, men nå fra 2023 er det nye krav til innsending av blant annet skattemelding og årsregnskap.

Kapitalnedsettelser: Står det mye bundet kapital som dere ønsker å frigjøre eller er det store endringer i verdiene på selskapet. Første melding om kapitalnedsettelse må være mottatt i Foretaksregisteret senest 9.oktober. Dette kan være aktuelt for å få ut bundet kapital, eller for å få endring av formuestidspunktet. Diskuter med oss om dette kan være relevant for ditt selskap.


Fisjoner og fusjoner: For dere som vurderer fisjon eller fusjon, vær oppmerksom på at første melding om beslutning må være sendt inn og mottatt i Foretaksregisteret senest 9. oktober. En fisjon eller fusjon består vanligvis av to trinn. Først en beslutningsmelding og deretter en gjennomføringsmelding. Overnevnte prosesser krever ofte diskusjoner rundt mulige løsninger, planlegging og tid.


Vi vet at endringer i selskaper kan være kompliserte. Hos Frisikt Rådgivning står vi klare til å veilede deg gjennom det hele. Ta kontakt, så bistår vi deg!


Frisikt Rådgivning radgivning@frisikt.no Tlf: 948 13 804
댓글


bottom of page