top of page

Regnskap & lønn

Vi har lang erfaring som regnskapsfører og økonomisk rådgiver for en rekke bransjer på Østlandet. 


Regnskap er ferskvare, og et oppdatert regnskap er det viktigste verktøy du har for god økonomistyring. Vi tilpasser løsningen og arbeidet med regnskap til deg og ditt firma.

Ta kontakt med oss på post@frisikt.no

Aktuelt

Trenger du noen til å få orden på tallene dine?

Lønn

Vi hjelper deg med å forenkle jobbhverdagen og ivaretar gjerne alle lønns- og innrapporteringsfunksjoner for deg.

 

Det stilles høye krav til kunnskap innen lønns- og personalområdet. Regelverket er i stadig endring og krever profesjonell oppdatering. Vi kan ta helt eller delvis hånd om den totale personaladministrasjon.

bottom of page