top of page

Bærekraftsrapport

 

Utforsk Frisikts engasjement for bærekraft:

Les vår nyeste bærekraftsrapport her.

 

Frisikt tar ansvarlighet på alvor og har i 2023 arbeidet med å kartlegge vår leverandørkjede og prioritere områder for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som mål å fremme generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Styrets redegjørelse beskriver hvilke funn som er gjort i arbeidet og hvilke tiltak som er igangsatt på bakgrunn av disse.

 

Les redegjørelsen her 

For spørsmål rundt åpenhetsloven, kontakt radgivning@frisikt.no.

 

Vår rådgivningsavdeling kan også bistå din bedrift med Åpenhetsloven eller med andre områder innen bærekraft.

Åpenhetsloven

Frisikt tar ansvarlighet på alvor og har iverksatt arbeidet med å kartlegge vår leverandørkjede og prioritere områder for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som mål å fremme generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Aktuelt

bottom of page