top of page

 

Innen 30.06.23 vil en redegjørelse fra styret bli publisert på denne siden. Redegjørelsen vil beskrive hvilke funn som er gjort i arbeidet og hvilke tiltak som er igangsatt på bakgrunn av disse.

For spørsmål rundt åpenhetsloven, kontakt radgivning@frisikt.no.

 

Vår rådgivningsavdeling kan også bistå din bedrift med Åpenhetsloven eller med andre områder innen bærekraft.

Åpenhetsloven

Vi har bred faglig kompetanse på alle regnskapsområder.

Frisikt tar ansvarlighet på alvor og har iverksatt arbeidet med å kartlegge vår leverandørkjede og prioritere områder for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som mål å fremme generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Aktuelt

bottom of page