top of page

Likestillingsredegjørelse 2023

 

Frisikt Økonomi Vest AS er underlagt Arbeidsgivers aktivitet- og redegjørelsesplikt.

Les deres likestillingsredegjørelse her.

 

Bærekraftsrapport

Utforsk Frisikts engasjement for bærekraft.

Les våre bærekraftsrapporter her:

2022

2023

Frisikt tar ansvarlighet på alvor og har i 2023 og 2024 arbeidet med å kartlegge vår leverandørkjede og prioritere områder for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som mål å fremme generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Styrets redegjørelse beskriver hvilke funn som er gjort i arbeidet og hvilke tiltak som er igangsatt på bakgrunn av disse.

2023

2022

For spørsmål rundt åpenhetsloven, kontakt sigrid@frisikt.no.

 

Frisikt Rådgivning kan også bistå din bedrift med Åpenhetsloven eller med andre områder innen bærekraft.

Åpenhetsloven

Frisikt tar ansvarlighet på alvor og har iverksatt arbeidet med å kartlegge vår leverandørkjede og prioritere områder for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som mål å fremme generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Aktuelt

bottom of page