top of page

Aktiv Regnskap blir en del av Frisikt!


Vi har fått flere solide, helhjerta og kunnskapsrike ansatte med på laget. Den 28.10 ble Aktiv Regnskap på Hamar en del av Frisiktkonsernet som et datterselskap under Økonomirådgivning AS.

Alle eksisterende kunder i Aktiv vil beholde sine kontaktpersoner og vil ikke merke noen endringer i hverdagen, bortsett fra tilgang til et større tjenestetilbud.

Velkommen til oss, vi gleder oss til fremtiden sammen med dere!

Hilsen alle oss i Frisikt

Foto: Jo.E Brenden, HA

Foto: Jo.E Brenden, HA

Comments


bottom of page