top of page

Bemanning

Vi har lang erfaring med outsourcing, vikartjenester og administrasjon. Vi kan bistå med hele eller deler av den økonomiske administrasjonen din.

Du bestemmer selv om vi sitter hos deg, eller om jobben skal utføres fra Frisikt sine kontorer. Uansett skal du få optimal utnyttelse av hele Frisikt sin kapasitet og kompetanse.

Rådgivning

Vi har kompetanse til å gi kyndig bistand innen ledelse og administrasjon, etablering, avvikling, budsjettering og omorganisering.

 

Samlet har teamene våre bred kompetanse og i hver av teamene ligger mye spisskompetanse. Dette går uavkortet til deg som kunde.

Vi tilbyr

Regnskapsfører

Vi har bred faglig kompetanse på alle regnskapsområder.


Regnskap er ferskvare, og et oppdatert regnskap er det viktigste verktøy du har for god økonomistyring. Vi tilpasser løsningen og arbeidet med regnskap til deg og ditt firma.

Lønn

Vi hjelper deg med å forenkle jobbhverdagen og ivaretar gjerne alle lønns- og innrapporteringsfunksjoner for deg.

 

Det stilles høye krav til kunnskap innen lønns- og personalområdet. Regelverket er i stadig endring og krever profesjonell oppdatering. Vi kan ta helt eller delvis hånd om den totale personaladministrasjon.

bottom of page