top of page

Frisiktskolen - Rekruttering og Kompetanseutvikling

 

Høsten 2023 markerte et inspirerende startpunkt for Frisiktskolen, et initiativ som har som mål å rekruttere og forme kompetansen til kommende regnskapsførere. Dette ambisiøse prosjektet ble satt i gang som respons på utfordringene i rekrutteringsprosessen for vår bransje og behovet for å gi fremtidige talenter innen regnskapsbransjen et solid fundament. I tillegg ønsket vi å gi studenter en eksklusiv mulighet til å utforske arbeidslivet, oppnå verdifull arbeidserfaring og samtidig styrke sin faglige forståelse parallelt med studiene.

 

Etter en omfattende rekrutteringsprosess ble fire lovende studenter valgt ut til å bli en del av Frisiktskolen: Tina Ødegård, Tina Sønsthagen, Jane Marita Sandberg, og Iselin Kopperud. Disse har gjennom høsten deltatt på opplæringsseminarer og fått praktisk erfaring under veiledningen fra våre dedikerte ansatte ved avdeling Elverum. Frisiktskolen i dag tilhørighet på avdeling Elverum, grunnet den nære tilknytningen til Høyskolen Innlandet avd. Rena, hvor fremtidens regnskapsførere studerer.


Fra venstre: Tina Sønsthagen. Tina Ødegård, Iselin Kopperud og Jane Marita Sandberg

"Frisiktskolen har vært en unik mulighet til å skaffe seg nyttig arbeidserfaring. Den har vært lærerik, og har vært en trygg overgang til arbeidslivet med imøtekommende og kunnskapsrike kollegaer som ønsker å dele sin kompetanse."

Jane Marita Sandberg

 "Etter jeg startet hos Frisikt har jeg lært mye på kort tid! Det er ingen tvil om at dette er et resultat av engasjerte, dyktige ansatte som liker å dele sin kunnskap med andre. I oppstarten hos Frisikt har jeg blitt møtt av et sett kollegaer som gjenspeiler verdiene til Frisikt - solid, helhjerta og kunnskapsrik." Tina Øvergård

 

Vi føler oss privilegerte som har disse energiske, dyktige og lærevillige individene med på laget. Til våren vil flere studenter få muligheten til å søke på lignende stillinger. Gjennom Frisiktskolen styrker vi ikke bare vårt eget team, men bygger også sterke bånd med utdanningsinstitusjonene, og skaper en integrert kobling mellom teori og praksis innen regnskap.

Vi ser med stor spenning frem til fortsettelsen av denne reisen, med nye talenter som vil være med på å forme Frisikts spennende fremtid.

 

Kan dette være noe for deg? Send en uforpliktende søknad til karriere@frisikt.no

Σχόλια


bottom of page