top of page

Great Place To Work

Vi er sertifisert som a Great Place To Work! HURRA!!


Jeg er utrolig stolt av å ha så mange kunnskapsrike, solide og helhjerta ansatte som hver eneste dag står på, både for kunder og kollegaer.


Vi kjørte medarbeiderundersøkelsen i november 2021, og dette var første gangen for oss at vi prøvde undersøkelsen til Great Place To Work.


Vi var spente på gjennomføringen og selvfølgelig resultatene i etterkant. Vi fikk gode tilbakemeldinger på områder vi i dag er av landets beste på, samtidig som vi fikk belyst områder vi må jobbe mer med..


Dette blir spennende i fortsettelsen, og vi ser frem til å ta medarbeidernes uttalelser og tilbakemeldinger på alvor i jobben mot en enda bedre arbeidsplass i årene fremover. "


- Terje Torsæter, Daglig leder


Sjekk ut https://www.greatplacetowork.no/sertifiserteorganisasjoner/frisikt?utm_campaign=Sertifisering&utm_content=194267471&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-487193274633635 for å lese mer om hva som ligger bak sertifiseringen :)


bottom of page