top of page

Vi hjelper deg med:

Stiftelse, avvikling og omorganisering

Organisasjonsendringer

Likviditetsanalyser

Budsjettering

Styrearbeid
Markedstjenester

Bærekraftsrapportering
Finansieringsrådgivning

Søknadsprosesser støtteordninger

Frisikt Rådgivning

Vi har kompetanse til å gi kyndig bistand innen ledelse og administrasjon, etablering, avvikling, budsjettering og omorganisering.

 

Våre rådgivere har bred og sterk faglig kompetanse. Dette går uavkortet til deg som kunde og vi bistår deg gjerne i hverdagen.

Aktuelt

Bjørn Torger Aulstad

Rådgiver, Forsikring og pensjon

Knut Westrum

Fagansvarlig, juridisk

Audun Markeng

Leder, Storkunde og Statsautorisert regnskapsfører

Kjersti Beck Bjørnback

Rådgiver, Bærekraft

Sissel Sveen Frogner

Partner og Senior Rådgiver

Trine Bråten

Daglig leder, Frisikt Rådgivning og Statsautorisert regnskapsfører

Våre rådgivere

bottom of page