top of page

Pressemelding

Bygger konsern på tvers av Østlandet

Frisikt Økonomi & Rådgivning AS og Økonomirådgivning AS går sammen og danner et regnskap og rådgivningskonsern under merkenavnet Frisikt.

_________________________________________________________________________________

Frisikt konsernet bygger opp et tjenestetilbud til små og mellomstore virksomheter på Østlandet. Selskapet ønsker å gjøre hverdagen enklere for de som driver forretningsvirksomhet i alle bransjer og ikke minst i landbrukssektoren som er et viktig kundesegment for oss. Vi opplever at kundene trenger hjelp og støtte til å utvikle sin virksomhet og har derfor lyttet til kundenes ønsker og behov. Vårt utvidede tjenestetilbud gjør at kunden skal kunne henvende seg et sted for å få løst sine oppgaver innenfor regnskap, rådgivning, IT og bemanning. Vi må utvikle oss i takt med næringslivet og hjelpe kundene med å møte morgendagens ønsker og krav. Frisikt konsernet stiller i oppstarten med 140 motiverte medarbeidere som skal bistå næringslivet i regionen. Den økende veksten gjør at vi også trenger flere medarbeidere som vil være med å bygge opp et spennende konsern med ulike karrieremuligheter.


Vi er i dag lokalisert på Gjøvik, Lena, Brumunddal, Lørenskog, Jevnaker, Jaren, Raufoss, Næroset, Elverum, Flisa og et deleid selskap i Hamar. Det forventes at antall lokasjoner vil øke fremover gjennom oppkjøp og egen vekst. Konsernet har sin største lokasjon på Gjøvik og håper å dra nytte av det sterke faglige miljøet på NTNU og Høgskolen i Innlandet. Vi skal bygge bro mellom erfaren kompetanse og dyktige unge medarbeidere. Et eksempel på dette er at konsernet har valgt 34 år gamle Trine Bråthen til å lede den nye rådgiversatsingen.


Frisikt konsernet har i dag ca. 90 eiere. Selskapet vil åpne for flere eiere for å kunne utvikle konsernet til å bli et av de fremste selskapene i vår bransje. Planen er å gjennomføre en emisjon høsten 2022 for å være klar til videre vekst og utvikling i området. Konsernet vil til sammen ha 3500 kunder og være organisert med datterselskaper. Det nye konsernet vil være i drift fra første september og skal ledes av Øystein Snuggerud. Ledelsen vil bli satt sammen av medarbeidere på tvers av selskapene. Hensikten er å bygge opp en lett og endringsvillig ledelse for å møte morgensdagens krav og utfordringer.


Alle eksisterende kunder vil beholde sine vante kontaktpersoner og vil ikke merke noen endringer i hverdagen bortsett fra tilgang til et økt tjenestetilbud i månedene som kommer.

Vi er stolte av å bygge opp Frisiktkonsernet og gleder oss til å utvikle fremtidens tjenestetilbud!

Comments


bottom of page