top of page

ØkonomiRådgivning AS blir Frisikt Økonomi

Fra 01.01.2024 vil Økonomirådgivning AS endre navn til Frisikt Økonomi. Denne navneendringen markerer begynnelsen på en ny æra for Økonomirådgivning, som ble etablert i 2002. Navneendringen gjelder også for Aktiv Regnskap AS, som tidligere i 2023 fusjonerte inn i ØkonomiRådgivning.


Med Frisikt Økonomi blir Økonomirådgivning og Frisikt Økonomi & Rådgivning en felles merkevare for levering av tjenester innenfor regnskap, lønn, årsregnskap, skatt, økonomi og øvrige tjenester knyttet til deg og din hverdag som kunde.

Vårt valg om å omprofilere til Frisikt Økonomi er drevet av vår visjon om å skape en helhetlig merkevare i Frisikt konsernet. Vi ønsker at vår identitet skal være tydelig og gjenkjennelig for deg som kunde.


Selv om vi får et nytt navn og en ny identitet, vil våre kjerneverdier og de dyktige menneskene bak forbli uendret. Kontaktinformasjonen er den samme, og du når oss på lik linje som før. 

Vi ønsker å takke deg for din lojalitet gjennom tiden som Økonomirådgivning. Det har vært en glede å ha deg som kunde, og vi ser virkelig frem til det nye kapittelet som Frisikt Økonomi bringer med seg.

 

Vennlig hilsen,

Oss i Økonomirådgivning AS
Comments


bottom of page