top of page

Endringer i pensjonsloven fra 1.januar

Oppdatert: 30. jun. 2022

Fra 1.1.2022 ble det lovpålagt å ha pensjon fra 1. krone, uavhengig av stillingsprosent.


Tidligere var kravet til pensjonsavtalen i private selskaper, en stillingsprosent på minimum 20% og for lønn over 1G. Disse grensene er altså nå fjernet fra 2022. Aldersgrensen for pensjonsopptjening er også justert til å være for alle ansatte mellom 13-75 år.


For de av dere som er arbeidsgivere, så innebærer dette en økning i pensjonskostnadene, og en nødvendig endring av pensjonsavtalen innen 30.juni 2022.Hvis du har spørsmål, eller ønsker bistand fra oss, ta kontakt med oss på post@frisikt.noComments


bottom of page