top of page

Planlegger din bedrift en omstilling? Vi kan hjelpe deg med å søke støtte.

Planlegger din bedrift en nødvendig omstilling? Omstillingen kan være både måten bedriften jobber på, endring av bedriftens produkter eller tjenester og etablering på nye markeder. Bedrifter kan søke tilskudd til bedriftsintern opplæring via Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune sine støtteordninger. Ansatte er i mange tilfeller selskapets viktigste ressurs – utvikling og videreutdanning er gjerne en krevende og kostbar prosess.

Ønsker du tilskudd til å gjennomføre bedriftsintern opplæring?

Hvem kan søke?

• Alle private bedrifter med ansatte lokalisert i innlandet

• Offentlige eide bedrifter som ikke mottar driftstilskudd

• Bedriften kan ikke være i økonomiske vanskeligheter


Finansiell støtte

Tilskuddet vil gå til opplæring av ansatte i innlandet. Støttesatsen vil variere og du kan få tilskudd opptil 70% av dine totale kostnader.


Søknadsfrist

For å få behandlet søknaden i løpet av inneværende år må søknad sendes inn til regionalforvalning innen 15. oktober.


Vårt team med rådgivere kan hjelpe deg med å utarbeide søknad, og eventuell sluttrapport med prosjektregnskap – vi tar oss av all nødvendig dokumentasjon og administrativt arbeid.


Ta kontakt med oss om du ønsker å starte søknadsprosessen eller har spørsmål.

Frisikt Rådgivning

radgivning@frisikt.no

Tlf: 948 13 804Du finner informasjon om støtteordningen her:


Andre relevante støtteordninger finner du her: Startside (regionalforvaltning.no)
Comments


bottom of page