top of page

Landbruk og beredskap

"Uten mat og vann har vi ingen beredskap" - Matsikkerhet og beredskap angår oss alle!

 

Vi i Frisikt har mange landbrukskunder og holder oss selvfølgelig oppdatert på det som angår deg som kunde. Tirsdag 23. januar var det folkemøte om landbruk og beredskap på Terningen Arena i Elverum, i forbindelse med Agenda Innlandet. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl understreket viktigheten av løpende matproduksjon som en grunnpilar i vår nasjonale beredskap. Dette budskapet ble støttet opp av statsforvalter Knut Storberget og alle de andre deltakerne på scenen denne kvelden.

Politikerne som også deltok i den påfølgende debatten, var enig i at det må produseres mer mat i Norge. Men veien mot dette målet var imidlertid svært uklar og tror ikke noen etter å ha hørt debatten kan sette bilen eller traktoren i høygir på den veien.🧑🏻‍🌾

 

Trygghet for investeringer? Rekruttering til næringa? Lønnsomhet? Stabile rammevilkår og forutsigbarhet? Viktige spørsmål for den som skal satse på en fremtid i en langsiktig næring som landbruket er.

 

Frisikt er stolt av å ha mange landbrukskunder som produserer mat til den norske befolkningen og gir oss alle matsikkerhet, mattrygghet, beredskap, bosetting, arbeidsplasser, levende bygder osv. Vi vil bidra til at du som bonde og matprodusent lykkes best mulig i din drift, tar de gode valgene/ beslutningene og har god økonomisk kontroll og trygghet i din hverdag.

 

Vær en stolt bonde! - vi andre er avhengig av deg💚Comments


bottom of page